Đơn hàng hộ lý Đài Loan
Lương tối thiểu đài loan năm 2017

Lương tối thiểu đài loan năm 2017

Sau hơn năm giờ đàm phán, ủy ban đã thông qua một nghị quyết nâng mức lương tối thiểu hàng tháng để NT $ 21,009 từ NT $ 20,008.
Đơn hàng y tế dành cho các bạn nữ

Đơn hàng y tế dành cho các bạn nữ

Bạn nữ có chiều cao thấp muốn đi Đơn hàng y tế dành cho các bạn nữ việc nhẹ lương cao là đây. Bạn nào muốn đi ra tết không


Số lượt xem

Đang online48
Tổng xem857674