một chứng từ tiền mặt là gì?

 
Một chứng từ tiền mặt thường là một hình thức nhỏ được sử dụng để một tài liệu giải ngân (thanh toán) từ một quỹ tiền mặt . Petty chứng từ tiền mặt cũng được gọi là biên lai thu tiền mặt và có thể được mua từ các cửa hàng cung cấp văn phòng cho người đi giúp việc macau
 
Các chứng từ tiền mặt nên cung cấp không gian cho ngày, số tiền giải ngân, tên của người nhận tiền, lý do cho việc giải ngân, tài khoản sổ cái chung sẽ được tính phí, và các chữ cái đầu của người giải ngân số tiền từ quỹ tiền mặt. Một số chứng từ tiền mặt được prenumbered và đôi khi một số được gán cho tham khảo và kiểm soát. Biên lai hoặc tài liệu khác biện minh cho việc giải ngân phải được gắn liền với các chứng từ tiền mặt. 
 
Khi các quỹ tiền mặt được bổ sung , các chứng từ tiền mặt hoàn thành cung cấp tài liệu cho việc kiểm tra bổ sung bảng giá xklđ đài loan
 

sự khác biệt giữa tài sản cố định và các tài sản noncurrent là gì?

 
Tài sản cố định là một trong những loại tài sản noncurrent . Tài sản cố định thường được báo cáo trên bảng cân đối như bất động sản, nhà máy và thiết bị . 
 
Ngoài bất động sản, nhà máy và thiết bị, các loại tài sản khác noncurrent bao gồm các khoản đầu tư dài hạn, tài sản vô hình , phí trả chậm, và tài sản noncurrent khác cho đơn hàng cơ khí cnc đài loan


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online50
Tổng xem857674